Spring naar sectie

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) is een betrouwbare vragenlijst voor onderzoek naar work-engagement, motivatie, organisatieklimaat, werkorganisatie, psychosociale arbeidsbelasting en (mentale) gezondheid.
De VBBA 2.0 is de meest gebruikte vragenlijst op dit vlak in Nederland. Dat betekent dat wij uw onderzoeksresultaten kunnen vergelijken met gedetailleerde benchmarks.

Validatiestudies laten zien dat de VBBA een breed spectrum van voorspellende indicatoren  oplevert, variërend van persoonlijke prestaties, klanttevredenheid en winst tot de kans op bedrijfsongevallen en langdurig verzuim.

U kunt de VBBA 2.0 gebruiken voor organisatieonderzoek en individuele gezondheids­bewaking en daarbij een selectie van onderwerpen in het onderzoek opnemen. Onze adviseurs helpen u graag een goede keuze te maken.

U kunt ook kiezen voor gemak. De volgende standaardmodules worden veel gebruikt:

module

toepassing

VBBA 2.0 MTO

MTO = MedewerkersTevredenheidsOnderzoek. Deze module bevat vragen over mijn eigen werk, leiderschap, samenwerking, kwaliteit, arbeidsvoorwaarden, en de gevolgen voor werkplezier, work-engagement (bevlogenheid) en overbelasting.

VBBA 2.0 PMO

PMO = Preventief Medisch Onderzoek. In deze module staan de effecten van het werk op welzijn (plezier en energie) en stressreacties centraal. De belangrijkste factoren voor het ontstaan van stress zijn daaraan toegevoegd. Deze module is ook een geschikte basis voor Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Korte historie

De VBBA is in 1994 ontwikkeld door prof. dr. Marc van Veldhoven en prof. dr. Theo Meijman en werd aanvankelijk vooral gebruikt in gezondheidsonderzoek (PMO), werkdrukonderzoek en voor risicomanagement (RI&E).
VBBA is een “levend systeem” dat in de loop der jaren regelmatig verbeterd is. Een grote stap was het “schaalverkortingsproject” waarbij de vragen met 40% zijn gereduceerd met behoud van hoge meetkwaliteit. Een andere grote stap was de uitbreiding met onderwerpen uit strategisch Human Resources Management, zoals leiderschap, kwaliteit, klantgerichtheid, innovatie en engagement (bevlogenheid). Onder de naam VBBA 2.0 zijn deze innovaties samengebracht.

Overstappen van VBBA 1.0 naar 2.0?

Bent u gewend om met de originele VBBA (Kern of Uitgebreid) te monitoren binnen uw organisatie? We adviseren u graag hoe u kunt overstappen op de VBBA 2.0 en nog steeds kunt vergelijken met de vorige onderzoeken.