Spring naar sectie

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) is een betrouwbare vragenlijst voor onderzoek naar work-engagement, motivatie, organisatieklimaat, werkorganisatie, psychosociale arbeidsbelasting en (mentale) gezondheid.

De VBBA2.0 is de meest gebruikte vragenlijst op dit vlak in Nederland. Dat betekent dat wij uw onderzoeksresultaten kunnen vergelijken met gedetailleerde benchmarks.

Validatiestudies laten zien dat de VBBA een breed spectrum van voorspellende indicatoren  oplevert, variërend van persoonlijke prestaties, klanttevredenheid en winst tot de kans op bedrijfsongevallen en langdurig verzuim.

U kunt de VBBA 2.0 gebruiken voor organisatieonderzoek en individuele gezondheids­bewaking en daarbij een selectie van onderwerpen in het onderzoek opnemen. Onze adviseurs helpen u graag een goede keuze te maken.

Twintig jaar ontwikkeling

De eerste versie van de VBBA is in 1994 ontwikkeld door prof. dr. Marc van Veldhoven en prof. dr. Theo Meijman en werd aanvankelijk vooral gebruikt in gezondheidsonderzoek (PMO), werkdrukonderzoek en voor risicomanagement (RI&E). De VBBA is echter een “levend systeem” gebleken, dat in de loop der jaren regelmatig verbeterd is.

Een grote stap was het “schaalverkortingsproject” waarbij de vragen met 40% zijn gereduceerd met behoud van hoge meetkwaliteit. Een andere grote stap was de uitbreiding met onderwerpen uit strategisch Human Resources Management, zoals leiderschap, kwaliteit, klantgerichtheid, innovatie en engagement (bevlogenheid). Onder de naam VBBA2.0 zijn deze innovaties samengebracht. 

Boek VBBA2.0

Ter gelegenheid van de 20-ste verjaardag van de VBBA hebben we voor alle professionele gebruikers een boek uitgegeven. In het eerste deel blikken we terug op de historie van de VBBA en beschrijven we de grote vernieuwingen, zoals de schaalverkorting en de verbreding naar het HRM-domein. Ook de bijzonder goede meetkwaliteit komt daarbij aan bod.

Voorkant boek VBBA2.0

De kracht van de VBBA2.0 ligt echter niet alleen in een goed ontwerp,  maar ook in de cumulatieve ervaring die met de vragenlijst is opgedaan. In het tweede deel van het boek beschrijven we actuele inzichten die zijn verkregen door het omvangrijke onderzoek dat tot nu toe met de VBBA is gedaan.

Ontwikkeld door professionals, voor professionals

Deskundigen uit de disciplines HRM, Arbeids- en Organisatiepsychologie, Bedrijfsgezondheidszorg en Bedrijfskunde hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van dit unieke instrument. Vandaar dat we de eerste exemplaren van het boek hebben aangeboden aan... professionals. Lees meer.

Werkgevers die op de beste manier willen zorgen voor de duurzame inzetbaarheid en productiviteit van hun medewerkers kiezen vaak voor de VBBA. Wilt u ook een professioneel instrument, maar heeft u daarmee nog niet zoveel ervaring, dan helpen we u graag een handje. Uw personeel verdient het.

Meer info of afspraak maken? 

Wilt u meer informatie over onderzoek in uw organisatie of wilt u daarover een afspraak maken, mail / bel dan met onze adviseurs: projecten@skb.nl / 020 4627890.

Boek VBBA2.0 aanvragen

Wilt u gratis het (elektronische) boek over VBBA2.0 ontvangen, stuur dan uw gegevens naar vbba@skb.nl